INFOGRAPHIC ARTCARDS

kr.200.00 DKK

Infografiske kort (10 stk samlet)

Christian Ramsø har i samarbejde med forfatter Morten Søndergaard designet 10 kort der tager afsæt i det danske sprog. De 10 kunstkort tager hver afsæt i en af ordklassernes forunderlige fauna og gør sproget konkret og visuelt. Adjektiver, Adverbier, Artikler, Interjektioner, Konjunktioner, Numeralier, Pronominer, Præpositioner, Substantiver og Verber – alle samlet i én pakke.
Offset tryk på 350 g ubestrøget papir.
Mål: 14,8 x 21 cm (A5).

Infographic cards
In collaboration with writer Morten Søndergaard, Christian Ramsø has designed 10 cards which are based in the Danish language. The 10 art-cards are each based on the wondrous fauna of a word class and make the language concrete and visual.
Offset printed on 350 g uncoated paper.

Dimensions 14,8 x 21 cm (A5).
Please notice that all words are in danish.